Ödebygdens Pedro (Jack)

Stefan har fått ut mycken jakt med sin Jack, mest har det handlat om skogsfågeljakt


Stefan med Jack i ung ålder och fällda gråfåglar.