Ödebygdens D Kim        Fler bilder på Kim här

Kim 5½ år gammal, här en bildsekvens med honom i vackert stånd