Ödebygdens G Rock

Bilder från 29 februari 2004. Rock är här ca 11 månader gammal.