Förarmeriter (enbart med egna hundar) :

Jaktprov

ukl-premier: 13 (7 x 1ukl)

ökl-premier: 11 (6 x 1ökl)

skl-premier: 15 (6 x 1skl)

totalt premier: 39 (19 x 1:a pris)

högstatus-premier: 1 x VinterSM-vinst, 1 x Fjällpokal-vinst

övriga nationella meriter: 1 x SJCH, 1 x Årets setter i Sverige, 2 x Årets setter skog i Sverige, 1 x Årets unghund (Silversettern) i Sverige